ΑΡΧΑΡΙΟΙ (3 μήνες)

ΦΑΣΗ 1η

 • Γνωριμία με τα μέταλλα, τα εργαλεία, τον πάγκο εργασίας και πως οργανώνεται – κανόνες και συμβουλές για τη λειτουργία του εργαστηρίου.
 • Κοπή μετάλλων με σέγα χειρός – πως τη συναρμολογούμε – κοπή ευθείας, καμπύλης, κύκλου, γωνίας – κοπή σχεδίου της επιλογής σας (μεταφορά σχεδίου από ρυζόχαρτο).
 • Τρύπημα μετάλλου με φλεξίμπλ για κοπή εσωτερικών σχεδίων ή για πέρασμα κρίκου.
 • Λιμάρισμα στα κομμάτια που κόψαμε και στο σχέδιο εσωτερικά και εξωτερικά –
 • Τελειοποίηση και φινίρισμα του αντικειμένου με γυαλόχαρτα από αδρό σε πιο λείο – γυάλισμα με βούρτσες και σαπούνι, κρέμα – ματ υφή με scotch bright.

ΦΑΣΗ 2η

 • Υφές μετάλλου – σφυρηλάτηση και άλλα σημαδέματα – καμπύλωση μετάλλου σε ημισφαίριο με μπονσόνια (μπουλάρισμα).
 • Διαμόρφωση με αμόνια και σφυριά.
 • Οξείδωση για έμφαση των υφών.

ΦΑΣΗ 3η

 • Κόλληση με αργυροκόλληση και φωτιά. Γνωριμία με τα υλικά : βόρακα, άσπριση.
 • Κόσμημα 2 ή και παραπάνω επιπέδων με κόλληση και εσοχές.
 • Γέμισμα των κενών επίπέδων με σμάλτο ή ρητίνες ή υγρό γυαλί.

ΦΑΣΗ 4η

 • Κατασκευή βέρας – υπολογισμός αναπτύγματος, διαμόρφωση, συγκόλληση.
 • Διαφορετικές γάμπες ανοιγόμενες ή μη – δακτυλίδι 2 επιπέδων.